Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Phương thức thanh toán

  • Đối với khách hàng ở các tỉnh : Khách hàng chuyển tiền trước, sau khi Công ty chúng tôi nhận được tiền hoặc Ủy nhiệm chi thì công ty sẽ chuyển hàng theo đúng số lượng đơn đặt hàng của Quý khách hàng

  • Đối với khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thanh toán ngay sau khi giao nhận, kí xác nhận đã giao đầy đủ hàng hóa.